Polityka Prywatności

Informacja RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest WATCHOUT STUDIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obserwatorów 7, 02-714 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295041, tel. +48 785 801 006, e-mail info@watchoutstudio.pl.
 2. Poprzez logowanie się na stronie www nie są przetwarzane dane przechowywane w cookies, a przy kontakcie poprzez pocztę elektroniczną jest przetwarzany adres elektroniczny nadawcy, nr IP oraz ew. dane osobowe, które nadawca poda dobrowolnie w treści wiadomości.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wymiany korespondencji drogą elektroniczną.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – uzasadniony interes Administratora – wymiana korespondencji drogą elektroniczną i utrzymywanie kontaktu, informowania o własnych usługach i usprawnienia dotarcia do tych informacji.

 1. Dane są podawane dobrowolnie, jednak nie podanie tych danych niemożliwi wymianę korespondencji i utrzymywanie kontaktu;
 2. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być: podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej i świadczące na rzecz Administratora usługi outsourcingu informatycznego;
 3. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a przechowywane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
 4. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, jeśli jest to dopuszczone przepisami prawa.
 5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Adama Baworowskiego. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: adam@baworowski.pl lub na adres pocztowy Administratora z dopiskiem IOD.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
 7. Informuje się o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu.

POLITYKA COOKIES

Cookies, czyli pliki przechowywane w Państwa przeglądarce służą do szybszego nawigowania na stronach Watchout Studio. Mogą Państwo usunąć cookies zgodnie ze wskazówkami używanej przeglądarki.

page1image17104

Cookies są przetwarzane przez Państwa przeglądarkę zgodnie z polityką cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii. Dowiedz się więcej.

Zamknij